Sludinājums: MSC sertifikācija reņģu (Clupea harengus) zvejai Baltijas jūrā.

Publicēts
06.03.2018
06.03.2018
Pasūtītājs
Biedrība "Latvijas Zivsaimnieku asociācija" (40008012775)
Termiņš
03.04.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 06/03/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Biedrība "Latvijas Zivsaimnieku asociācija"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40008012775

Adrese

Ganību dambis 24D, Rīga, Latvija, LV-1005

Tālruņa numurs(-i)

67383197

Faksa numurs(-i) (ja ir)

67383197

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Projektu vadītājs, Viesturs Ūlis, 27888886, viesturs.ulis@et.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

MSC sertifikācija reņģu (Clupea harengus) zvejai Baltijas jūrā.

3. Līguma veids

Pakalpojumi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Ganību dambis 24D, Rīga, LV-1005

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

02/12/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

56000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

03/04/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 10:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Ganību dambis 24D-420.kab., Rīga, LV–1005, Latvija

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Tirdzniecības pasākumi.

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz 2 eksemplāros latviešu vai angļu valodā.

Avots: pvs.iub.gov.lv