Rezultāts: Aktīvās farmaceitiskās vielas iegūšanas metodes izstrāde

Publicēts
25.01.2018
25.01.2018
Pasūtītājs
AS "Grindeks" (40003034935)
Uzvarētājs
Rīgas Tehniskā universitāte (LV90000068977)
Summa
89 500,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 25/01/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

AS "Grindeks"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003034935

Adrese

Krustpils iela 53, Rīga, Latvija, LV – 1057

Tālruņa numurs(-i)

67083400, 67083205

Faksa numurs(-i) (ja ir)

67083505

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Marita Āboltiņa, tālrunis: +371 67083400, e-pasts: marita.aboltina@grindeks.lv ; Juris Gulbis, tālrunis: +371 67083468, e-pasts: juris.gulbis@grindeks.lv .

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Aktīvās farmaceitiskās vielas iegūšanas metodes izstrāde

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

05/01/2018

4. Lēmuma pieņemšanas datums

23/01/2018
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Rīgas Tehniskā universitāte LV90000068977 Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Rīgas Tehniskā universitāte LV90000068977 Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

89500 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

N/A

Avots: pvs.iub.gov.lv