Sludinājums: Tehnikas novietne-angārs

Publicēts
18.12.2017
18.12.2017
Pasūtītājs
z/s Eriņi (43601015600)
Termiņš
16.02.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 18/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

z/s Eriņi

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

43601015600

Adrese

"Eriņi" Codes pagasts Bauskas novads, Latvija, LV-3901

Tālruņa numurs(-i)

26563158, 28307080

Faksa numurs(-i) (ja ir)

63929134

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Biruta Grantiņa-26563158, biruta.grantina@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Tehnikas novietne-angārs

3. Līguma veids

Būvdarbi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

"Zālīši" Dāviņu pagasts Bauskas novads LV-3929

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

30/03/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

207000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

16/02/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 18:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: "Pagrabiņš" Dāviņu pagasts Bauskas novads LV-3929

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku Atbalsts Dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Investīcijas materiālajos aktīvos

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

521840__0_nolikumsparangaru18.12.217.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv