Sludinājums: Specializēta kraušanas tehnika piekrastes zvejnieku vajadzībām

Publicēts
19.12.2017
19.12.2017
Pasūtītājs
Biedrība "Vidzemes zvejnieku biedrība" (40008171197)
Termiņš
05.02.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 19/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Biedrība "Vidzemes zvejnieku biedrība"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40008171197

Adrese

Skultes iela 3, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, Latvija, LV-2161

Tālruņa numurs(-i)

29365156

Faksa numurs(-i) (ja ir)

67954809

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

valdes loceklis,Ilmārs,Lielmanis,29365156,bvzb@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Specializēta kraušanas tehnika piekrastes zvejnieku vajadzībām

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Bērzu aleja 5c,"Ostas zeme",Zvejniekciems,Saulkrastu pag.,Saulkrastu nov..

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

05/06/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

100000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

05/02/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Skultes iela 3, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

EJZF

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv