Rezultāts: Šķidrmēslu pārvadāšanas muca

Publicēts
05.12.2017
05.12.2017
Pasūtītājs
Madonas rajona Sarkaņu pagasta zemnieku saimniecība "Madaras" (45401017024)
Uzvarētājs
Pakavs SIA (48703001414)
Summa
36 500,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 05/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Madonas rajona Sarkaņu pagasta zemnieku saimniecība "Madaras"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

45401017024

Adrese

"Madaras", Sarkaņu pagasts, Madonas novads, Latvija, LV-4870

Tālruņa numurs(-i)

29171871

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

pārvaldniece Inga Jurevica, T:29171871, ingajurevica@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Šķidrmēslu pārvadāšanas muca

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

08/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

05/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Pakavs SIA 48703001414 "Aptieka", Bebru pagasts, Kokneses novads, LV-5135 Latvija
Agro-Vita SIA 41703004421 Aviācijas iela8c, Jelgava, LV-3002 Latvija
Voka SIA 50003216331 "Ražotne", Birzmaļi, Lībagu pagasts, Talsu novads, LV-3257 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Pakavs SIA 48703001414 "Aptieka", Bebru pagasts, Kokneses novads, LV-5135 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

36500 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Nav

Avots: pvs.iub.gov.lv