Sludinājums: Siera suliņu uzglabāšanas tvertņu iegāde

Publicēts
15.12.2017
18.12.2017
Pasūtītājs
SIA "Latvian Dairy" (40103932708)
Termiņš
19.01.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 15/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "Latvian Dairy"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40103932708

Adrese

Republikas laukums 2A, Rīga, , Latvija, LV-1010

Tālruņa numurs(-i)

+37126214228

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Ražošanas direktors Arlnolds Birulis, Arnolds.Birulis@latviandairy.lv, +371 29223722

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Siera suliņu uzglabāšanas tvertņu iegāde

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

SIA "Latvian Dairy" Pienotava, Sērenes pagasts, Jaunjelgavas novads, LV - 5123

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

13/09/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

100000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

19/01/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: SIA "Latvian Dairy" Pienotava, Sērenes pagasts, Jaunjelgavas novads, LV - 5123

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAUKU ATBALSTA DIENESTS

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Uz pretendentiem, kuri piedāvajumus par doto iepirkuma priekšmetu jau ir iesnieguši 2017.gada jūlijā, attiecināms tikai Nolikuma Pielikums Nr.2

10.  Pievienotie dokumenti

521719__0_sierasulinutvertnes1.zip

Avots: pvs.iub.gov.lv