Rezultāts vai grozījumi: Sējmašina

Publicēts
05.12.2017
05.12.2017
Pasūtītājs
SIA''AGRO VATRANE'' (40103320192)
Termiņš
Pārtraukt
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras pārtraukšanu vai grozījumiem

Publicēšanas datums: 05/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA''AGRO VATRANE''

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40103320192

Adrese

“Klētis”, Suntažu pagasts, Ogres novads, Latvija, LV-5060

Tālruņa numurs(-i)

29181497

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Pilnvarotā persona Andrejs Valters ,tālr.29181497 ,e-pasts a.valters@zvalguva.lt

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Sējmašina

3. Datums, kad paziņojums par iepirkuma procedūru publicēts internetā

07/11/2017

4. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

5. Informācija par iepirkuma procedūras pārtraukšanas iemesliem, grozījumiem un/vai termiņa pagarinājumu

Iepirkumu procedūra pārtraukta finasiālu apsvērunu dēļ.

6. Cita informācija (ja nepieciešams)

Nav.

7.  Pievienotie dokumenti

Avots: pvs.iub.gov.lv