Sludinājums: Saimniecības ēkas pārbūve

Publicēts
15.12.2017
15.12.2017
Pasūtītājs
SIA “Blueberry land” (50103503251)
Termiņš
11.01.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 15/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA “Blueberry land”

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

50103503251

Adrese

“Spilves”, Lielvārdes pagasts, Lielvārdes novads, Latvija, LV-5070

Tālruņa numurs(-i)

25513751

Faksa numurs(-i) (ja ir)

-

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Valdes priekšsēdētājs Aleksejs Fomičovs, t.25513751, e-pasts: alexei@lauberesogas.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Saimniecības ēkas pārbūve

3. Līguma veids

Būvdarbi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

"Spilves", Lielvārdes pag., Lielvārdes nov., LV-5070

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/10/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

170000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

11/01/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: "Spilves", Lielvārdes pag., Lielvārdes nov., LV-5070

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Ieguldījumi materiālajos aktīvos

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

nav

Avots: pvs.iub.gov.lv