Rezultāts vai grozījumi: Rulonu ietinējs

Publicēts
06.12.2017
06.12.2017
Pasūtītājs
Lauma Kaļva (04058911957)
Termiņš
Pārtraukt
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras pārtraukšanu vai grozījumiem

Publicēšanas datums: 06/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Lauma Kaļva

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

04058911957

Adrese

Kalnāji, Vecpils, Bērzpils pagasts, Balvu novads, Latvija, LV-4576

Tālruņa numurs(-i)

29459815

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

saimniecības īpašniece Lauma Kaļva, tālrunis +371 29459815, e-pasta adrese: laumara@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Rulonu ietinējs

3. Datums, kad paziņojums par iepirkuma procedūru publicēts internetā

17/11/2017

4. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

5. Informācija par iepirkuma procedūras pārtraukšanas iemesliem, grozījumiem un/vai termiņa pagarinājumu

Netika saņemts neviens piedāvājums, tāpēc iepirkuma procedūra tiek pārtraukta bez rezultāta.

6. Cita informācija (ja nepieciešams)

Nav

7.  Pievienotie dokumenti

Avots: pvs.iub.gov.lv