Rezultāts vai grozījumi: Pļaujmašīna

Publicēts
06.12.2017
06.12.2017
Pasūtītājs
Valmieras rajona Jeru pagasta zemnieku saimniecība "CERIŅI" (44101001078)
Termiņš
Pārtraukt
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras pārtraukšanu vai grozījumiem

Publicēšanas datums: 06/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Valmieras rajona Jeru pagasta zemnieku saimniecība "CERIŅI"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

44101001078

Adrese

"Ceriņi", Jeru pagasts, Rūjienas novads, Latvija, LV-4234

Tālruņa numurs(-i)

29497290

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

iepirkuma speciālists, Austris Kļaviņš, 29497290, austris.klavins@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Pļaujmašīna

3. Datums, kad paziņojums par iepirkuma procedūru publicēts internetā

14/11/2017

4. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

5. Informācija par iepirkuma procedūras pārtraukšanas iemesliem, grozījumiem un/vai termiņa pagarinājumu

Nolēmām pļaujmašīnu tomēr nepirkt

6. Cita informācija (ja nepieciešams)

7.  Pievienotie dokumenti

Avots: pvs.iub.gov.lv