Rezultāts: Pļaujmašīna

Publicēts
05.12.2017
05.12.2017
Pasūtītājs
Auziņas, Zeltiņu pagasta zemnieka saimniecība (54101037151)
Uzvarētājs
LOLUS, SIA (40103355137)
Summa
10 700,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 05/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Auziņas, Zeltiņu pagasta zemnieka saimniecība

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

54101037151

Adrese

AUZIŅAS, ZELTIŅU PAG, Latvija, LV-4345

Tālruņa numurs(-i)

29107828

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

īpašniece Sigita Mūrniece 29107828 sigita_murniece@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Pļaujmašīna

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

13/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

04/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Pakavs, SIA 48703001414 ’Aptieka’’, Bebru pagasts, Kokneses novads, LV5135 Latvija
LOLUS, SIA 40103355137 Biķernieku iela 81-29, Rīga, LV-1039 Latvija
Smart Forxx, SIA 40203049613 Ziemeļu iela 4, Lidosta Rīga, Mārupes novads, LV-2167 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
LOLUS, SIA 40103355137 Biķernieku iela 81-29, Rīga, LV-1039 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

10700 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv