Rezultāts: Pārvietojama graudu kalte

Publicēts
06.12.2017
06.12.2017
Pasūtītājs
ZS Padures pagasta zemnieku saimniecība "VECLEJAS" (46101004602)
Uzvarētājs
SIA Agrotehnika Smiltene (44103034124)
Summa
149 725,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 06/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

ZS Padures pagasta zemnieku saimniecība "VECLEJAS"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

46101004602

Adrese

"Veclejas", Padures pagasts, Kuldīgas novads, Latvija, LV-3321

Tālruņa numurs(-i)

27816159

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

ZS "Veclejas"īpašnieks Rolands Teibe, tel.27816159, e-pasts: rolands1972@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Pārvietojama graudu kalte

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

15/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

04/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Agrotehnika Smiltene 44103034124 Silva-23, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads, LV-4729 Latvija
Antti Baltic OU 11341715 Kadaka tee 72a Tallin 13517 Igaunija
SIA Graintech 40103827496 Dīķa iela 12-4, Rīga, LV-1004 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Agrotehnika Smiltene 44103034124 Silva-23, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads, LV-4729 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

149725 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv