Sludinājums: Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu piegāde un uzstādīšana (2)

Publicēts
27.12.2017
27.12.2017
Pasūtītājs
SIA "Orkla Confectionery & Snacks Latvija" (40103217882)
Termiņš
26.01.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 27/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "Orkla Confectionery & Snacks Latvija"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40103217882

Adrese

Miera 22, Latvija, LV-1001

Tālruņa numurs(-i)

+37122844088

Faksa numurs(-i) (ja ir)

-

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Sergejs Stroganovs, ražotnes vadītājs, +37129208431, sergejs.strogonovs@orkla.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu piegāde un uzstādīšana (2)

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Jaunkūlu iela 20, Ādaži, Ādažu novads

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/12/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

350000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

26/01/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Miera iela 22, Rīga, LV-1001

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

4.2. Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

nav

10.  Pievienotie dokumenti

522670__0_1tehnspecnotekudeni.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv