Sludinājums: Noliktavas atjaunošana

Publicēts
22.12.2017
22.12.2017
Pasūtītājs
SIA ’’KATERS’’ (40003718886)
Termiņš
22.01.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 22/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA ’’KATERS’’

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003718886

Adrese

„Ozolaine”, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads , Latvija, LV-5015

Tālruņa numurs(-i)

20365477

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Valdes loceklis Māris Puzurs, 20365477, katersinfo@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Noliktavas atjaunošana

3. Līguma veids

Būvdarbi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

"Ozolaine”, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

30/03/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

180000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

22/01/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: “Ozolaine”, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

ES Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākums "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā"

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

-

Avots: pvs.iub.gov.lv