Rezultāts vai grozījumi: Liellopu barotavas

Publicēts
06.12.2017
06.12.2017
Pasūtītājs
ZS Jaunaprāni (44101014890)
Termiņš
07.12.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras pārtraukšanu vai grozījumiem

Publicēšanas datums: 06/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

ZS Jaunaprāni

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

44101014890

Adrese

Jaunaprāni, Taurenes pag., Vecpiebalgas novads, LV4119, Latvija, LV4119

Tālruņa numurs(-i)

28346455

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

īpašniece Sarmīte Aļeksejeva

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Liellopu barotavas

3. Datums, kad paziņojums par iepirkuma procedūru publicēts internetā

23/11/2017

4. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

5. Informācija par iepirkuma procedūras pārtraukšanas iemesliem, grozījumiem un/vai termiņa pagarinājumu

Pļaujmašīnas darba platuma izmaiņas

Piedāvājuma iesniegšanas datums 07/12/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: "Jaunaprāni", Taurenes pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4119

6. Cita informācija (ja nepieciešams)

7.  Pievienotie dokumenti

520023__0_paujmana.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv