Rezultāts vai grozījumi: Kompaktors

Publicēts
06.12.2017
06.12.2017
Pasūtītājs
SIA "GLV" (40103335272)
Termiņš
Pārtraukt
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras pārtraukšanu vai grozījumiem

Publicēšanas datums: 06/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "GLV"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40103335272

Adrese

"Rijnieki-1", Umurgas pagasts, Limbažu novads, Latvija, LV-4004

Tālruņa numurs(-i)

29283769

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Ināra Pakalna, tālr. 29283769, glv@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Kompaktors

3. Datums, kad paziņojums par iepirkuma procedūru publicēts internetā

14/11/2017

4. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

5. Informācija par iepirkuma procedūras pārtraukšanas iemesliem, grozījumiem un/vai termiņa pagarinājumu

NAv piedāvājumi

6. Cita informācija (ja nepieciešams)

7.  Pievienotie dokumenti

Avots: pvs.iub.gov.lv