Rezultāts: Kompaktors

Publicēts
05.12.2017
05.12.2017
Pasūtītājs
Katlauki zemnieku saimniecība (49001007120)
Uzvarētājs
SIA Agrimatco Latvia (40003127525)
Summa
30 000,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 05/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Katlauki zemnieku saimniecība

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

49001007120

Adrese

Katlauki, Abavas pagasts, Talsu novads, Latvija, LV3294

Tālruņa numurs(-i)

29458357

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Andis Vicinskis, 29458357;26311228, katlauki@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Kompaktors

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

03/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

03/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Agrimatco Latvia 40003127525 Tīraines iela 5c, Rīga Latvija
SIA Vaderstad 40003599461 Rāmava , Valdlauči, Rīga Latvija
SIA SILJA 40003264664 Jelgavas ceļš 16, Mārupes novads Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Agrimatco Latvia 40003127525 Tīraines iela 5c, Rīga Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

30000 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv