Rezultāts: Jauna lauksaimniecības tehnika

Publicēts
06.12.2017
06.12.2017
Pasūtītājs
Jelgavas rajona Glūdas pagasta zemnieku saimniecība "Baltaiņi" (43601028785)
Uzvarētājs
SIA Amazone (LV 46103001507)
Summa
81 900,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 06/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Jelgavas rajona Glūdas pagasta zemnieku saimniecība "Baltaiņi"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

43601028785

Adrese

"Baltaiņi", Glūdas pagasts, Jelgavas novads, Latvija, LV-3040

Tālruņa numurs(-i)

29194842, 29194818

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

pārvaldnieks Jonas Tīsiņš, tālr. 29194842, baltaini@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Jauna lauksaimniecības tehnika

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

16/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

06/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Amazone LV 46103001507 Deksnes 9, Padures pagasts, Kuldīgas novads, LV-3321 Latvija
SIA Konekesko Latvija LV 40003450717 Tīraines iela 15, Rīga, LV-1058 Latvija
OU Jatiina EE 101141017 Kauba tee 10 Tõrvandi alevik, Ülenurme vald Tartumaa 61715 Igaunija
LPKS Latraps LV 58503007191 Lietuvas iela 16A, Eleja, Jelgavas novads, LV-3023 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Amazone LV 46103001507 Deksnes 9, Padures pagasts, Kuldīgas novads, LV-3321 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

81900 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

nav

Avots: pvs.iub.gov.lv