Sludinājums: Iepirkuma priekšmets ir pusvadītāju plākšņu sagataves pēc definēta tehnoloģiskā maršruta

Publicēts
07.12.2017
07.12.2017
Pasūtītājs
Alfa RPAR, AS (40003712898)
Termiņš
21.12.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 07/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Alfa RPAR, AS

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003712898

Adrese

Ropažu iela 140, Rīga, Latvija, 1006

Tālruņa numurs(-i)

67553075

Faksa numurs(-i) (ja ir)

67553173

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Valdes loceklis Aleksandrs Zaslavskis 29276078 alfa@alfarzpp.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Iepirkuma priekšmets ir pusvadītāju plākšņu sagataves pēc definēta tehnoloģiskā maršruta

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Ropažu iela 140, Rīga

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/01/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

110000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

21/12/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Ropažu iela 140, Rīga

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

CFLA

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros"“Latvijas elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centrs” ietvaros

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv