Sludinājums: Ieguldījumi biodrošības, dzīvnieku labturības un lauksaimniecības tehnikas saglabāšanas nodrošinājumam.

Publicēts
01.12.2017
01.12.2017
Pasūtītājs
SIA Ulbroka (40103049000)
Termiņš
22.12.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 01/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA Ulbroka

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40103049000

Adrese

Dauguļupes iela 4, Ulbroka, Stopiņu novads, Latvija, LV-2130

Tālruņa numurs(-i)

67910906

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Valdes priekšsēdētājs Aivars Kokts, t.-29112050, e-pasts: info@ulbroka.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Ieguldījumi biodrošības, dzīvnieku labturības un lauksaimniecības tehnikas saglabāšanas nodrošinājumam.

3. Līguma veids

Būvdarbi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Dauguļupes iela 4, Ulbroka, Stopiņu novads

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

30/12/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

300000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

22/12/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Dauguļupes iela 4, Ulbroka, Stopiņu novads

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

ES atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

518696__0_cenuaptaujastehniskspecifikcijs.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv