Sludinājums: Graudu kaltes kompleksa pārbūve

Publicēts
11.12.2017
11.12.2017
Pasūtītājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Skrīveru sēklkopības sabiedrība" (45403007035)
Termiņš
16.01.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 11/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Skrīveru sēklkopības sabiedrība"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

45403007035

Adrese

Lielkažoku iela 3, Skrīveri, Skrīveru nov., , Latvija, LV-5125

Tālruņa numurs(-i)

+37125215947

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Projekta vadītāja Lelde Pole, +371 20277166, project@actusq.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Graudu kaltes kompleksa pārbūve

3. Līguma veids

Būvdarbi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Lielkažoku iela 4, Skrīveri, Skrīveru novads, LV- 5125

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

07/03/2020

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

400000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

16/01/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 12:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: SIA “ActusQ”, Valmieras iela 20A, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

"Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 4.1. apakšpasākuma "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās"

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv