Sludinājums: Divu siltumnīcu jaunbūve

Publicēts
11.12.2017
11.12.2017
Pasūtītājs
ZS Sprogas (43201008887)
Termiņš
04.01.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 11/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

ZS Sprogas

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

43201008887

Adrese

Sprogas,Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads, Latvija, LV-4350

Tālruņa numurs(-i)

29425883

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Ivars Tīcs

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Divu siltumnīcu jaunbūve

3. Līguma veids

Būvdarbi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Sprogas, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads,LV-4350

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

30/11/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

200000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

04/01/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 18:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Sprogas, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads,LV-4350

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Ieguldījumi materiālajos aktīvos

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv