Rezultāts vai grozījumi: Divu kameru dzirdnes

Publicēts
06.12.2017
06.12.2017
Pasūtītājs
Zemnieku saimniecība "Birztala" (40001000489)
Termiņš
Pārtraukt
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras pārtraukšanu vai grozījumiem

Publicēšanas datums: 06/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Zemnieku saimniecība "Birztala"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40001000489

Adrese

"Lanskorune", Šķaune, Šķaunes pagasts, Dagdas novads, Latvija, LV-5695

Tālruņa numurs(-i)

29354185

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

z/s "Birztala"īpašnieks Juris Pudulis, tālr. 29354185, birztala11@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Divu kameru dzirdnes

3. Datums, kad paziņojums par iepirkuma procedūru publicēts internetā

12/11/2017

4. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

5. Informācija par iepirkuma procedūras pārtraukšanas iemesliem, grozījumiem un/vai termiņa pagarinājumu

Iepirkums beidzies bez rezultātiem

6. Cita informācija (ja nepieciešams)

Nav

7.  Pievienotie dokumenti

Avots: pvs.iub.gov.lv