Rezultāts: Barības maisītājs-dalītājs

Publicēts
05.12.2017
05.12.2017
Pasūtītājs
Zemnieku saimniecība "Malaine" (41501011271)
Uzvarētājs
SIA „Agrotehnika Smiltene” (44103034124)
Summa
57 000,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 05/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Zemnieku saimniecība "Malaine"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

41501011271

Adrese

Malaine, Skaistas pagasts, Krāslavas novads, Latvija, LV-5671

Tālruņa numurs(-i)

29397219

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

z/s "Malaine"īpašnieks Mārtiņš Lenis, 29397219, 27820933, malaine@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Barības maisītājs-dalītājs

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

10/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

04/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA „Agrotehnika Smiltene” 44103034124 Silva-23, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads, LV-4729 Latvija
SIA “HETA” 45401013450 Saules 56b, Madona, Madonas novads, LV-4801 Latvija
SIA “Horst Serviss” 40103942316 Aveņu iela 21, Cēsis, LV-4101 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA „Agrotehnika Smiltene” 44103034124 Silva-23, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads, LV-4729 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

57000 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Nav

Avots: pvs.iub.gov.lv