Sludinājums: Augstas izšķiršanas šķidruma hromatogrāfa (HPLC) piegāde

Publicēts
01.12.2017
01.12.2017
Pasūtītājs
SIA Pharmidea (40003791173)
Termiņš
20.12.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 01/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA Pharmidea

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003791173

Adrese

Rūpnīcu iela 4, Latvija, LV2114

Tālruņa numurs(-i)

(+371) 67069889

Faksa numurs(-i) (ja ir)

(+371) 67069848

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Inguna Grīnšteine, projektu vadītāja, 371 29123827; epasts: inguna@pharmidea.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Augstas izšķiršanas šķidruma hromatogrāfa (HPLC) piegāde

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Eiropas savienība

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

15/02/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

60000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

20/12/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Rūpnīcu ielā 4, Olaine, LV-2114

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

EST-LAT programmas I līmeņa fin.kontr. instit. – VARAM Investīciju uzraudzības departaments

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

na

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

na

10.  Pievienotie dokumenti

518959__0_hplcteh.specfinal27.11.217.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv