Sludinājums: Amonjaka vertikāls plākšņu saldētājs

Publicēts
07.12.2017
07.12.2017
Pasūtītājs
Biedrība "Baltijas Zivsaimnieku apvienība" (40008169154)
Termiņš
08.01.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 07/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Biedrība "Baltijas Zivsaimnieku apvienība"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40008169154

Adrese

Lielā iela 7, Liepāja, Latvija, LV-3401

Tālruņa numurs(-i)

29235120

Faksa numurs(-i) (ja ir)

---

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Projekta vadītājs Andris Lismanis, 29403401, lismanis@edo.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Amonjaka vertikāls plākšņu saldētājs

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Vecā ostmala 55, Liepāja

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

01/04/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

500000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

08/01/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 10:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Lubānas iela 125a-22, Rīga, LV-1021

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

EJZF

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

PIEVIENOTĀ VĒRTĪBA, PRODUKTU KVALITĀTE UN NEVĒLAMU NOZVEJU IZMANTOŠANA

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

520817__0_specifikacijaaukstums.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv