Sludinājums: Informācijas un veicināšanas pasākumi ASV un Kanādas tirgū

Publicēts
28.11.2017
28.11.2017
Pasūtītājs
Biedrība "Īrijas Latvijas Tirdzniecības Kamera" (40008193353)
Termiņš
12.12.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 28/11/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Biedrība "Īrijas Latvijas Tirdzniecības Kamera"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40008193353

Adrese

Aleksandra Čaka iela 118, Rīga, Latvija, LV-1012

Tālruņa numurs(-i)

+371 67292153

Faksa numurs(-i) (ja ir)

-

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Valdes priekšsēdētāja Ilze Krēsliņa, Tālr. +371 67292153, e-pasts chamber@irlat.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Informācijas un veicināšanas pasākumi ASV un Kanādas tirgū

3. Līguma veids

Pakalpojumi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Amerikas Savienotās Valstis, Kanāda, Latvijas Republika

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/01/2021

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

1265934 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

12/12/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Biedrības "Īrijas Latvijas Tirdzniecības Kamera" telpās Aleksandra Čaka ielā 118A, Rīgā, LV-1012

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LR Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Informācijas un veicināšanas pasākumi attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, ko īsteno iekšējā tirgū un trešajās valstīs saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1144/2014

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

-

10.  Pievienotie dokumenti

518091__0_informcijapretendentiem.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv