Sludinājums: Graudu uzglabāšanas torņu iegāde

Publicēts
30.11.2017
30.11.2017
Pasūtītājs
AS "DOBELES DZIRNAVNIEKS" (40003020653)
Termiņš
02.01.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 30/11/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

AS "DOBELES DZIRNAVNIEKS"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003020653

Adrese

Spodrības iela 4, Dobele, Latvija, LV-3701

Tālruņa numurs(-i)

63723289

Faksa numurs(-i) (ja ir)

63781329

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Vadības asistente, Aiga Stabulniece, +371 63723289, aiga@dzirnavnieks.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Graudu uzglabāšanas torņu iegāde

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Spodrības iela 4, Dobele, LV-3701

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/07/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

1500000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

02/01/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Spodrības iela 4, Dobele, LV-3701

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

518573__0_tehspecifikacijagraudutorni217.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv