Sludinājums: Ūdens muca, saskaņā ar tehnisko specifikāciju

Publicēts
17.10.2017
17.10.2017
Pasūtītājs
Linda Jansone (23098611928)
Termiņš
03.11.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 17/10/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Linda Jansone

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

23098611928

Adrese

"Kalniņi", Vecpils pagasts, Durbes novads, Latvija, LV-3441

Tālruņa numurs(-i)

+37128356979

Faksa numurs(-i) (ja ir)

-

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Jānis Jansons, +37128356979, dobeli@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Ūdens muca, saskaņā ar tehnisko specifikāciju

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

"Kalniņi", Vecpils pagasts, Durbes novads, LV-3441

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

15/04/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

15000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

03/11/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: "Kalniņi", Vecpils pagasts, Durbes novads, LV-3441

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

-

10.  Pievienotie dokumenti

510041__0_specmuca.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv