Sludinājums: Kraušanas tehnika saskaņā ar tehnisko specifikāciju

Publicēts
18.10.2017
18.10.2017
Pasūtītājs
SIA "VERĢI" (40002010380)
Termiņš
01.11.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 18/10/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "VERĢI"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40002010380

Adrese

Mellužu prospekts 66a-3, Jūrmala, Latvija, 2008

Tālruņa numurs(-i)

+371-67351037

Faksa numurs(-i) (ja ir)

+371-67351037

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Projekta vadītājs, Viktors Bobovičs, 29425849, viktors@edo.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Kraušanas tehnika saskaņā ar tehnisko specifikāciju

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Sarkanmuižas dambis 29, Ventspils, LV-3601

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/01/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

75000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

01/11/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Lubānas ielā 125A 22. birojā, Rīgā, LV-1021

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

-

Avots: pvs.iub.gov.lv