Sludinājums: Barības smalcinātājs-maisītājs-izdalītājs

Publicēts
29.10.2017
29.10.2017
Pasūtītājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dzirnavnieki" (40003152560)
Termiņš
14.11.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 29/10/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dzirnavnieki"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003152560

Adrese

Dzirnavnieki, Lādzere, Vandzenes pagasts, Talsu novads, Latvija, 3281

Tālruņa numurs(-i)

26457545

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Valdes priekšsēdētāja Elīna Blumbaha, 26574016, rone16@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Barības smalcinātājs-maisītājs-izdalītājs

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Dzirnavnieki, Lādzere, Vandzenes pagasts, Talsu novads, LV-3281

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/12/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

25000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

14/11/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Dzirnavnieki, Lādzere, Vandzenes pagasts, Talsu novads, LV-3281

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

511679__0_baribasdalitajsdzirnavnieki.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv