Sludinājums: Ārdītājs. Tehniskie parametri un aprīkojums saskaņā ar cenu apraujas tehnisko aprakstu.

Publicēts
17.10.2017
17.10.2017
Pasūtītājs
Alūksnes rajona Ilzenes pagasta G.Salmiņa zemnieku saimniecība "SIVECI-1" (43201004692)
Termiņš
01.11.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 17/10/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Alūksnes rajona Ilzenes pagasta G.Salmiņa zemnieku saimniecība "SIVECI-1"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

43201004692

Adrese

"Siveci-1", Ilzenes pagasts, Alūksnes novads, Latvija, LV-4344

Tālruņa numurs(-i)

29467796

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Īpašnieks Gatis Salmiņš, tālr.29467796, e-pasts gatis_salmins@yahoo.de

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Ārdītājs. Tehniskie parametri un aprīkojums saskaņā ar cenu apraujas tehnisko aprakstu.

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

"Siveci-1", Ilzenes pagasts, Alūksnes novads, Latvija, LV-4344

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/08/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

12000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

01/11/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: "Siveci-1", Ilzenes pagasts, Alūksnes novads, Latvija, LV-4344

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Ieguldījumi materiālajos aktīvos

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

510085__0_specarditajs.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv