Sludinājums: Mobīlā šķeldotāja ar hidromanipulatoru iegāde

Publicēts
01.08.2017
01.08.2017
Pasūtītājs
IK ABRUS (44102023782)
Termiņš
15.08.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 01/08/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

IK ABRUS

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

44102023782

Adrese

Dārza iela 2-2, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, Latvija, LV-4108

Tālruņa numurs(-i)

29127134

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Mareks Grahoļskis, t.29127134, epasts: abrusmg@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Mobīlā šķeldotāja ar hidromanipulatoru iegāde

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Vītoli, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

30/06/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

200000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

15/08/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Vītoli, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, LV-4108

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv