Sludinājums: Zināšanu pārnese jaunu tehnoloģiju izstrādē ar mērķi pagarināt produktu derīguma termiņu saskaņā ar pakalpojumam izvirzītajām prasībām

Publicēts
18.07.2017
18.07.2017
Pasūtītājs
Latvijas pārtikas uzņēmumu federācija (40008056587)
Termiņš
02.08.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 18/07/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Latvijas pārtikas uzņēmumu federācija

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40008056587

Adrese

Republikas laukums 2, Rīga, Latvija, LV-1981

Tālruņa numurs(-i)

67808968

Faksa numurs(-i) (ja ir)

67808969

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Armands Lejas-Krūmiņš, projektu vadītājs, 67808968, armands.lejas-krumins@lpuf.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Zināšanu pārnese jaunu tehnoloģiju izstrādē ar mērķi pagarināt produktu derīguma termiņu saskaņā ar pakalpojumam izvirzītajām prasībām

3. Līguma veids

Pakalpojumi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Latvija

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

30/06/2020

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

70000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

02/08/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 10:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Republikas laukums 2-510, Rīga, LV-1981, Latvija

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

CFLA

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Klastera programma

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Pretendents iesniedz piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmetu kopā

Avots: pvs.iub.gov.lv