Sludinājums: Graudu uzglabāšanas torņi. Tehniskie parametri un aprīkojums saskaņā ar cenu aptaujas tehnisko aprakstu.

Publicēts
25.07.2017
25.07.2017
Pasūtītājs
SIA "Krūmaļi" (41701003811)
Termiņš
16.08.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 25/07/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "Krūmaļi"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

41701003811

Adrese

"Krūmaļi", Vilces pagasts, Jelgavas novads, Latvija, LV-3026

Tālruņa numurs(-i)

26353943

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Direktors, Māris Pūce, 26301123, krumali.iub@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Graudu uzglabāšanas torņi. Tehniskie parametri un aprīkojums saskaņā ar cenu aptaujas tehnisko aprakstu.

3. Līguma veids

Būvdarbi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

"Mūrnieki", Elejas pagasts, Jelgavas novads, Latvija, LV-3026

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

01/12/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

150000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

16/08/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Dobeles iela 41a, Jelgava, Jelgavas konsultāciju birojs

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Investīcijas materiālajos aktīvos

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv