Sludinājums: Saldējuma iesaiņošanas mašīna

Publicēts
29.06.2017
29.06.2017
Pasūtītājs
SIA TU FOOD (40003249951)
Termiņš
21.07.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 29/06/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA TU FOOD

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003249951

Adrese

Granīta iela 5, Rīga, Latvija, Latvija, LV-1057

Tālruņa numurs(-i)

+371 29123857

Faksa numurs(-i) (ja ir)

+37167313182

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Direktors Māris Adijāns, +37129123857, maris.adijans@tufood.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Saldējuma iesaiņošanas mašīna

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Tukums, Raudas iela 30A, LV-3101

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

30/06/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

25000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

21/07/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 9:17
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Tukums, Raudas iela 30A, LV-3101

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku Atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

ES Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma 4. “Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 4.2. apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē"

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

498973__0_specifikacijaiesainosana.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv