Sludinājums: Optimāla profila izstrāde un prototipu rīku izstrāde un piegāde siltummaiņu 53. sērijas darba plāksnēm

Publicēts
20.06.2017
20.06.2017
Pasūtītājs
SIA EKO AIR (40103246843)
Termiņš
12.07.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 20/06/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA EKO AIR

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40103246843

Adrese

Brīvības iela 47-8, Rīga, Latvija, LV-1010

Tālruņa numurs(-i)

66-066-639

Faksa numurs(-i) (ja ir)

-

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

tehniskais direktors Aleksandrs Odincovs, +371 26358121, aleksandr.odintsov@ekoair.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Optimāla profila izstrāde un prototipu rīku izstrāde un piegāde siltummaiņu 53. sērijas darba plāksnēm

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

30D, Miera iela, Salaspils, Latvija, LV-2169

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/12/2017

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

200000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

12/07/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: 30D, Miera iela, Salaspils, Latvija, LV-2169

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

498127__0_IPA1217EkoAir.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv