Sludinājums: Jaunu autosvaru piegāde un uzstādīšana

Publicēts
16.06.2017
16.06.2017
Pasūtītājs
SIA "LLU mācību un pētījumu saimniecība "Vecauce"" (40003033696)
Termiņš
10.07.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 16/06/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "LLU mācību un pētījumu saimniecība "Vecauce""

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003033696

Adrese

Akadēmijas iela 11a, Vecauce, Vecauces pagasts, Auces novads, Latvija, LV-3708

Tālruņa numurs(-i)

29457307

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

valdes loceklis Indulis Ieviņš, 29457307, vecauce@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Jaunu autosvaru piegāde un uzstādīšana

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

"Klēts", Vecauces pagasts, Auces novads

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

04/08/2017

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

12500 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

10/07/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 10:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Akadēmijas iela 11a, Vecauce, Vecauces pagasts, Auces novads

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts investīcijām ar pētījumu un laboratorisko analīžu veikšanu saistītās materiālās bāzes pilnveidošanai un l/s izmantojamiem zinātnes pētījumiem

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

497838__0_Nolikumsautosvarupiegde.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv