Sludinājums: Trīs vienādi aprīkoti komercbusi

Publicēts
22.03.2017
22.03.2017
Pasūtītājs
Baltijas zivis 97 SIA (44103013194)
Termiņš
07.04.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 22/03/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Baltijas zivis 97 SIA

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

44103013194

Adrese

Limbažu novads, Skultes pagasts, Mandegas, "IKRIŅI", Latvija, LV – 4025

Tālruņa numurs(-i)

28663126

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Romāns Dončenko (Komercdirektors) ebkonsultacijas@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Trīs vienādi aprīkoti komercbusi

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Limbažu novads, Skultes pagasts, Mandegas, "IKRIŅI"

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

30/06/2017

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

90000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

07/04/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Limbažu novads, Skultes pagasts, Mandegas, "IKRIŅI"

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

54.04 Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

488995__0_IepirkumatehniskaisaprakstsBZ97.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv