Sludinājums: Jaunu aspirācijas sistēmu iegāde un uzstādīšana SIA KVIST ražotnē

Publicēts
22.03.2017
22.03.2017
Pasūtītājs
SIA KVIST (40103477031)
Termiņš
05.04.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 22/03/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA KVIST

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40103477031

Adrese

Tīnes iela 1, Upmalas, Mālpils nov., LV-2152, Latvija, LV-2125

Tālruņa numurs(-i)

+371 6792 5550

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

tehniskais direktors, Gints Žukovskis, +371 29412315, gizu@kvist.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Jaunu aspirācijas sistēmu iegāde un uzstādīšana SIA KVIST ražotnē

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

SIA „KVIST”, Tīnes iela 1, Upmalas, Mālpils nov., LV-2152

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

30/09/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

800000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

05/04/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: SIA „KVIST”, Tīnes iela 1, Upmalas, Mālpils nov., LV-2152

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

4.1.1. Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv