Sludinājums: Noliktavs ēkas pārbūve

Publicēts
16.01.2017
16.01.2017
Pasūtītājs
AS „Olainfarm” (40003007246)
Termiņš
15.02.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 16/01/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

AS „Olainfarm”

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003007246

Adrese

Rūpnīcu iela 5, Olaine, Olaines novads, Latvija, LV-2114

Tālruņa numurs(-i)

+371 26669836

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Vladimirs Krušinskis, tālruņis +371 26669836, vkrusinskis@olainfarm.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Noliktavs ēkas pārbūve

3. Līguma veids

Būvdarbi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Olaine, Rūpnīcu iela 5, LV-2114

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

06/05/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

3020000 EUR

6. Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums

15/02/2017
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:30
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Olaine, Rūpnīcu iela 5, LV-2114

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Ekonomikas ministrija

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts sākotnējiem ilgtermiņa ieguldījumiem

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

481796__0_nolikums.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv