Sludinājums: Stādu siltumnīcas pārbūve

Publicēts
22.12.2016
22.12.2016
Pasūtītājs
Cēsu rajona Raunas pagasta zemnieku saimniecība "KLIĢENI" (49501007086)
Termiņš
03.02.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 22/12/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Cēsu rajona Raunas pagasta zemnieku saimniecība "KLIĢENI"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

49501007086

Adrese

"Kliģēni", Raunas pag., Raunas nov., Latvija, 4131

Tālruņa numurs(-i)

29110962

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Juris Bērziņš, projektu vadītājs, 29479008, juris.berzins.bkc@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Stādu siltumnīcas pārbūve

3. Līguma veids

Būvdarbi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Cēsis, Ābolu iela 12

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

30/09/2017

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

850000 EUR

6. Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums

03/02/2017
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Cēsis, Ābolu iela 12, LV-4101

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

4.1 Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecības

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

479821__0_Kligeninolikums.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv