Sludinājums: Rituļu ietinējs

Publicēts
23.11.2016
23.11.2016
Pasūtītājs
Zemnieka saimniecība "Ļesnoje" (47701000699)
Termiņš
08.12.2016
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 23/11/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Zemnieka saimniecība "Ļesnoje"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

47701000699

Adrese

"Ļesnoje", Riževas, Rušonas pagasts, Riebiņu novads, Latvija, LV-5303

Tālruņa numurs(-i)

29478494

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

īpašnieks, Vitālijs Jakovļevs

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Rituļu ietinējs

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

"'Ļesnoje", Riževa, Rušonas pagasts, Riebiņu novads, LV-5303

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

30/09/2017

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

13000 EUR

6. Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums

08/12/2016
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: "'Ļesnoje", Riževa, Rušonas pagasts, Riebiņu novads, LV-5303

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku Atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

473823__0_specifikacijarituluietinejs.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv