Sludinājums: Maiņvērsējarkls

Publicēts
17.11.2016
17.11.2016
Pasūtītājs
ZS Sprogas (43201008887)
Termiņš
06.12.2016
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 17/11/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

ZS Sprogas

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

43201008887

Adrese

Sprogas,Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads, Latvija, LV-4350

Tālruņa numurs(-i)

29425883

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

īpašnieks Ivars Tīcs, 29425883,ivars.t@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Maiņvērsējarkls

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Sprogas,Jaunalūksnes pagasts,Alūksnes novads,LV-4350

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

30/06/2017

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

10000 EUR

6. Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums

06/12/2016
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Sprogas,Jaunalūksnes pagasts,Alūksnes novads,LV-4350

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecības

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv