Sludinājums: lagūnas mikseris

Publicēts
23.11.2016
23.11.2016
Pasūtītājs
Z/S Vaivariņi (41201012526)
Termiņš
08.12.2016
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 23/11/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Z/S Vaivariņi

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

41201012526

Adrese

"Skreites", Vandzenes pag., Talsu nov., Latvija, LV-3281

Tālruņa numurs(-i)

26490135

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Īpašniece Olita Riekstiņa 26490135 vaivarini@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

lagūnas mikseris

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

"Skreites", Vandzenes pag., Talsu nov. LV-3281

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

30/06/2017

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

6000 EUR

6. Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums

08/12/2016
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: vaivarini@inbox.lv

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

4.1. Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

473917__0_lagnasmikseris.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv