Sludinājums: Graudu Priekštīrītājs ar uzņemšanu

Publicēts
25.11.2016
25.11.2016
Pasūtītājs
SIA AK Agro (45403044578)
Termiņš
09.12.2016
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 25/11/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA AK Agro

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

45403044578

Adrese

"Vijas", Leimaņi, Leimaņu pag., Jēkabpils nov., LV-5223, Latvija, LV-5223

Tālruņa numurs(-i)

27797361

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Kristīne Akmene akagro@inbox.lv 27797361

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Graudu Priekštīrītājs ar uzņemšanu

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Jēkabpils, Zvaigžņu iela 2, LV-5201

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

01/05/2017

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

50000 EUR

6. Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums

09/12/2016
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Jēkabpils, Brīvības iela 58, LV-5201

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

474323__0_priekstiritajs.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv