Sludinājums: Delikatešu maisītājs

Publicēts
25.11.2016
25.11.2016
Pasūtītājs
SIA "ARIOLS" (40002013387)
Termiņš
09.12.2016
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 25/11/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "ARIOLS"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40002013387

Adrese

Rūpniecības iela 14a, Ludza, Latvija, LV-5701

Tālruņa numurs(-i)

(+371) 657 07226

Faksa numurs(-i) (ja ir)

(+371) 657 07228

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Projekta vadītājs Andris Lismanis, 29403401, lismanis@edo.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Delikatešu maisītājs

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Rūpniecības iela 14a, Ludza, LV-5701

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

01/03/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

20000 EUR

6. Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums

09/12/2016
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Lubānas iela 125a-22, Rīga, LV-1021

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

474372__0_specifikacijadelikateses2211216.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv