Sludinājums: Sējmašina.

Publicēts
28.10.2016
28.10.2016
Pasūtītājs
Z/S''Gundegas'' (58501017091)
Termiņš
14.11.2016
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 28/10/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Z/S''Gundegas''

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

58501017091

Adrese

"Gundegas", Krimūnu pag., Dobeles nov., , Latvija, LV-3719

Tālruņa numurs(-i)

29475292

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Zemnieku saimniecības īpašnieks Edgars Vācers tālr.29475292 ,e-pasts ;edgarsvacers@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Sējmašina.

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Gundegas,Krimūnu pagasts,Dobeles novads, LV-3719

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/07/2017

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

75000 EUR

6. Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums

14/11/2016
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Gundegas,Krimūnu pagasts,Dobeles novads

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās.

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Nav.

10.  Pievienotie dokumenti

469946__0_tehn.spec.sjmanagundegas216.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv