Sludinājums: Ražošanas ēkas jaunbūve

Publicēts
17.06.2016
17.06.2016
Pasūtītājs
SIA Imprex (58503016921)
Termiņš
03.08.2016
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 17/06/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA Imprex

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

58503016921

Adrese

“Konservu cehs”, Sātiņi, Novadnieku pagasts, Saldus novads, Latvija, LV-3801

Tālruņa numurs(-i)

29211428, 63881904

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

valdes loceklis Raimonds Patmalnieks, t.29211428, imprex@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Ražošanas ēkas jaunbūve

3. Līguma veids

Būvdarbi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

“Asfalti”, Druva, Saldus pagasts, Saldus novads

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/07/2017

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

500000 EUR

6. Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums

03/08/2016
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: “Konservu cehs”, Sātiņi, Novadnieku pagasts, Saldus novads, LV-3801

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

"Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē"

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Lai pievienotos dokumentus saņemtu doc un xls formātā, lūdzu sazināties ar pasūtītāja kontaktpersonu.

Avots: pvs.iub.gov.lv