Sludinājums: Jauna pakaišu un barības smalcinātāja – pūtēja piegāde

Publicēts
15.03.2016
15.03.2016
Pasūtītājs
SIA "LLU mācību un pētījumu saimniecība "Vecauce"" (40003033696)
Termiņš
01.04.2016
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 15/03/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "LLU mācību un pētījumu saimniecība "Vecauce""

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003033696

Adrese

Akadēmijas iela 11a, Vecauce, Vecauces pagasts, Auces novads, Latvija, LV-3708

Tālruņa numurs(-i)

29457307

Faksa numurs(-i) (ja ir)

63781722

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

valdes loceklis Indulis Ieviņš, m.t.29457307, vecauce@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Jauna pakaišu un barības smalcinātāja - pūtēja piegāde

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Mehāniskais sektors, Vecauce, Vecauces pagasts, Auces novads, LV-3708

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

30/05/2016

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

11000 EUR

6. Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums

01/04/2016
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 10:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Akadēmijas iela 11a, Vecauce, Vecauces pagasts, Auces novads

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts investīcijām ar pētījumu un laboratorisko analīžu veikšanu saistītās materiālās bāzes pilnveidošanai un lauksaimniecībā izmantojamiem zinātnes pētījumiem

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv